Systemy informatyczne i ETLIntegracje systemów informatycznych i ETL

Nasza oferta to indywidualna integracja systemów informatycznych poprzedzona analizą wymagań. Jeżeli w Twojej organizacji napotykasz problemy integracyjne pomiędzy różnymi systemami lub plikami, możemy Ci pomóc, poniżej lista przykładowych tematów:

- aktualizacje stanów magazynowych, cen itp. w kilku programach jednocześnie,
- aktualizacja użytkowników na podstawie różnych źródeł danych (CRM, EXCEL, CSV, TXT, XML itp.),
- anonimizacja danych na podstawie zgóry zdefiniowanych parametrów,
- pobieraniem i łączenie danych z kilku źródeł,
- wydobywanie danych z logów txt i zaczytywanie danych do bazy lub do pliku i wysłanie mailem,
- alerty na podstawie zdefiniowanych zdarzeń systemowych,
- integracje z Allegro, Ebay itp…
- weryfikacja plików (maska nazwy, danych w plików, zwrócenie błędów itp.) pobranie plików i zaczytanie do systemu,
- przygotowanie spersonalizowanego web API,
- przygotowywanie raportów,

Wszystkie powyższe czynności mogą dziać się automatycznie, być wyzwalanie ręcznie lub zadziać się w określonych okolicznościach np. umieszczenie pliku w katalogu.

Proces współpracy:

1. Oferta i wycena,
2. Analiza wymagań,
3. Wdrożenie do testów,
4. Testy z użytkownikami,
5. Wdrożenie produkcyjne,
6. Opieka po wdrożeniowa.

Podczas wdrożenia otrzymują Państwo dokumentacje po wdrożeniową oraz na życzenie możemy przygotować szkolenie dla Administratora systemu.

Rozbudowane procesy ETL wykonujemy oprogramowaniem Pentaho Data Integration dystrybuowanym na licencji Apache License Version 2.0, http://www.apache.org/licenses/

Zaletą oprogramowania jest jego elastyczność, a administrator po wdrożeniu nie potrzebuje znać jeżyków programowania, aby wprowadzić modyfikacje w programie. Interfejs graficzny umożliwia swobodne zarządzanie zdefiniowanymi wcześniej zadaniami.

W mniej złożonych projektach integracyjnych używamy zazwyczaj języka PHP i bazy danych MySQL.

Proces aktualizacji lub integracji może być wykonywany cyklicznie, ręcznie lub po spełnieniu określonych warunków zdefiniowanych podczas analizy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani prezentacją produktu lub konsultacją, prosimy o kontakt.